Medgidia Medgidia ‹ Werkgroepen ‹ Samen werken ‹ Stichting Ora

Medgidia

Ga naar de website van Medgidia of ga naar de Facebookpagina van Medgidia

Even voorstellen


Ana en Ovidiu Ionica werken sinds 1998 met Turkse en zigeunerkinderen en -volwassenen in Medgidia, in het zuidoosten van Roemenië. Ana is sociaal assistente en opvoedkundige, Ovidiu adviseert en is actief als gemeenteleider. Verder zijn een lerares/psychologe en enkele vrijwilligers aan het werk verbonden. In geloof starten ze verschillende projecten voor kinderen die absoluut geen toekomstkansen hadden.
"Wij willen speciaal deze kinderen helpen die door de maatschappij zijn afgewezen. God geeft om hen. En wij doen dat ook! Tientallen kinderen hielpen we al om groep acht te halen. Anderen zijn een praktijkopleiding begonnen. De eerste leerling is inmiddels voor de middelbare school geslaagd. Een unicum in Medgidia!"

 

Achtergrond


De provincie waarin Medgidia ligt, telt onofficieel ongeveer 200.000 moslims, Turgroep achtergesteld. Zij zijn meestal werkloos en hebben gebrek aan de meest basale levensbehoeften. Gedwongen door armoede en als gevolg van hun eigen analfabetisme sturen maar weinig ouders hun kinderen naar school.

De kleuterschool


De meeste oudere kinderen zijn na één of twee jaar basisonderwijs afgehaakt. Ze spreken de Roemeense taal niet die op school dagelijks wordt gebruikt. Thuis en op straat spreken de kinderen een Turks dialect. Daarbij komt ook dat ze zo arm zijn, dat zij op de officiële kleuterschool niet welkom zijn. De kleuterschool voor Tukse en zigeunerkinderen is in 2009 begonnen en telt nu dagelijks twintig kinderen. De ouders hebben duidelijk een tijdje nodig om aan het vaste programma te wennen. Er zijn twee leraren en twee leraressen. Op de kleuterschool leren de kinderen spelenderwijs de Roemeense taal. Dit maakt het voor hen veel eenvoudiger om straks een soepele overstag naar de basisschool te maken.

De zaterdagschool

Iedere zaterdagochtend is er een programma met de Turkse kinderen uit de stad. Dit nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad; reclame hiervoor is echt niet nodig! De kinderen oefenen de Roemeense taal en doen spelletjes. Op deze manier integreren de Turkse kinderen spelenderwijs met de Roemeense kinderen. Dit stumuleert hen om naar school te gaan. Op lange termijn voorkomt de Zaterdagschool schoolverzuim en helpt het analfabetisme bestrijden.

Huiswerkklassen & schoolbegeleiding


Bedoeld voor oudere kinderen die wel gewoon naar de basisschool gaan, maar hier structurele begeleiding bij nodig hebben. Ana: "Regelmatig gaan wij naar de verschillende openbare scholen toe en controleren of deze kinderen wel echt naar school gaan. We proberen er alles aan te doen om voortijdige schoolverlating te voorkomen."

Alle kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een rugzak met al het noodzakelijke schoolmateriaal voor het eerste semester. Aan het begin van het tweede semester ontvangen zij het materiaal voor de laatste periode. 's Middags is er ruim gelegenheid voor de kinderen om huiwerk te maken. Vooral voor kinderen met ongeletterde ouders is dit erg belangrijk; zij kunnen hun kindern niet zelf met het huiswerk helpen. Wensen voor de toekomst
Ana: "We willen de kinderen graag verder begeleiden na de basisschool en hen helpen bij het vinden van een geschikte opleiding of werk. Ook willen we graag meer aandacht besteden aan het adviseren van de ouders. Verder hebben we een lege plek op onze binnenplaats, waar we een speelplaats willen aanleggen"

Terug