Financiën & ANBI Financiën & ANBI ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Financiën & ANBI

Financiële verantwoording 2020

We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar. Meer dan 70 projecten in 28 landen hebben we met elkaar ondersteund.
De Jaarrekening 2020 zijn we momenteel aan het voorbereiden.

Leest u alvast de verantwoording over de inkomsten en uitgaven in de verkorte versie van de ORA Jaarrekening 2019

Het is goed om te weten hoe ORA met financiën omgaat. Daarom hebben we beschreven: 

Procesbeschrijving Financiële Administratie

Beschrijving Eigen Vermogen ORA

Stichting ORA zending & hulpverlening

Bezoekadres

Westeinde 102
7711 CN   Nieuwleusen
Nederland

T 0529 402 906
 info@stichtingora.nl
W www.stichtingora.nl
Bank NL55 INGB 000 2331201
BIC/Swiftcode INGBNL2A
RSIN 8012 73 687
KvK
 S41035991
Statutaire zetel Harderwijk
Datum oprichting 17-09-1992

Terug