Financiën & ANBI Financiën & ANBI ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Financiën & ANBI

Financiële verantwoording 

We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar. Meer dan 70 projecten in 28 landen hebben we met elkaar ondersteund.

U leest de verantwoording over de inkomsten en uitgaven in de verkorte versie van de ORA Jaarrekening 2020.

Het is goed om te weten hoe ORA met financiën omgaat. Daarom hebben we beschreven: 

Procesbeschrijving Financiële Administratie

Beschrijving Eigen Vermogen ORA

FINANCIEN 2021
Omdat de Jaarrekening 2021 nog even op zich laat wachten, vindt u onderstaand de cijfers uit de boekhouding van 2021:

ANBI

ORA heeft sinds 2008 een ANBI-verklaring. Deze verklaring maakt het mogelijk dat donateurs bij de Jaaropgave aan de Belastingdienst hun giften kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Over de ANBI wordt verschillend gedacht. Klik HIER voor een kritisch artikel over Niet alleen Publieksvertrouwen, maar vooral Samenlevingsvertrouwen. 

Registreert u uw giften op uw jaarlijks Aangifte Belastingen? Zo vindt u ORA op de website van de belastingdienst:

Naam: stichting ORA (dus MET het woord stichting erbij)
Plaats: Nieuwleusen

Stichting ORA zending & hulpverlening

Bezoekadres

Westeinde 102
7711 CN   Nieuwleusen
Nederland

T 0529 402 906
 info@stichtingora.nl
W www.stichtingora.nl
Bank NL55 INGB 000 2331201
BIC/Swiftcode INGBNL2A
RSIN 8012 73 687
KvK
 S41035991
Statutaire zetel Harderwijk
Datum oprichting 17-09-1992

Terug