Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen ‹ Contact ‹ Stichting Ora

Veelgestelde vragen

Hoe kiest ORA uit wie hulp krijgt?

ORA heeft contactpersonen en partnerorganisaties in de landen waar we hulp verlenen. Dit zijn enthousiaste en toegewijde medewerkers en vrijwilligers die de in de nood van de allerarmsten willen voorzien en die precies weten wie de hulp het meest nodig heeft.

Waarom helpt ORA in het ene land wel en in het andere niet?
ORA reageert op hulpvragen vanuit Afrika, Azië en Oost-Europa. In veel landen hebben we een netwerk opgebouwd, echter niet in alle. We moeten keuzes maken om niet in te veel gebieden te gaan werken en dan onszelf te veel op te delen. 

Is het nog steeds nodig om gezinnen in Oost-Europa te helpen?
Helaas wel. Door de economische crisis is de armoede in Oost-Europa enorm verergerd. Er zijn miljoenen Oost-Europese gezinnen die onder de armoedegrens leven. En er komen dagelijks steeds meer arme gezinnen bij. ORA ondersteunt lokale initiatieven in hun mogelijkheden om gezinnen te helpen, met geld of goederen. ORA werkt hierbij altijd samen met lokale partners. Zij hebben inzicht in de problematiek van de allerarmsten in de samenleving en kennen het lokale vangnetsysteem. Lokale medewerkers komen bij de gezinnen thuis. Dit zorgt ervoor dat de hulp die ORA geeft daar terechtkomt waar deze het hardst nodig is.


ORA heeft een christelijke identiteit. Speelt dit nog een rol bij het geven van hulp?
Dat klopt: ORA is een christelijke organisatie. En dat willen we graag uitstralen. ORA en haar lokale partnerorganisaties zijn vanuit hun geloofsovertuiging gemotiveerd om gezinnen in nood te helpen. ORA helpt zonder aanzien des persoons en stelt geen voorwaarden voor het ontvangen van hulp. Maar: in sommige conflictsituaties worden christenen aantoonbaar benadeeld. Hier nemen wij onze verantwoording en helpen gericht onze geloofsgenoten, waar maar mogelijk.


Waarom is ORA geen lid van een keurmerk?
ORA kiest ervoor geen keurmerk te voeren omdat de kosten van een keurmerk onevenredig groot zijn en een keurmerk niets zegt over een goede besteding van de middelen in de projectlanden. De keurmerken vinden de besteding van 25% van de middelen aan publiciteit redelijk, maar voor ons is dit volstrekt onacceptabel.
Ter vergelijking: ORA besteedt ongeveer 4% van de middelen aan publiciteit. Een registeraccountant controleert jaarlijks de boeken en stelt een financieel jaarverslag op. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

Welk percentage van de giften komt aan?
ORA doet er alles aan om de kosten laag te houden. Er zijn slechts vier vaste medewerkers, deels in parttime dienstverband (in totaal 2,5 fte), die een bescheiden salaris verdienen. De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht  zijn onbezoldigd. Vrijwilligers helpen met het insteken van de mailings, administratieve werkzaamheden en het onderhoud van het gebouw. De kosten voor personeel, gebouw en publiciteit blijven hierdoor beperkt tot zo'n 10% van de inkomsten. 

Er zijn al zoveel hulporganisaties, is er niet te veel versnippering? 
Samenwerking is belangrijk en noodzakelijk. Daarom werken we nauw samen met organisaties in binnen- en buitenland.