Bestuur Bestuur ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Bestuur

Iedere organisatie is anders georganiseerd. Dit heeft te maken met de historie van de organisatie en met de samenstelling en inzetbaarheid van de betrokken medewerkers en vrijwilligers. Ook de beschikbare middelen en de keuze van het aangaan van projecten verschillen per organisatie.
Ook ORA heeft hierin keuzes gemaakt, rekening houdend met haar mogelijkheden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 ORA-medewerkers. Verder is er een onafhankelijke Raad van Toezicht, bestaande uit 4 personen die tenminste drie keer per jaar vergadert.  

Beleidsplan

Jaarlijks stelt het bestuur het beleid voor de volgende periode vast. Hier leest u het ORA-beleidsplan:
ORA beleidsplan 2020-2022

Jaaroverzicht projecten 2022

Donateurs willen natuurlijk graag weten welke activiteiten ORA met de ontvangen donaties heeft ondersteund. Daarom sturen we tweemaal per jaar een overzicht van alle hulpverleningsactiviteiten, inclusief een beknopt overzicht van de financiën aan alle donateurs.

Lidmaatschappen

* ORA heeft bewust niet gekozen voor het voeren van het CBF-keurmerk of een ander keurmerk. Hier kunt u lezen waarom niet.
* ORA is sinds 2020 full member van Micah Global, een wereldwijd netwerk van samenwerkende organisaties op het gebied van armoedebestrijding, conflicten en justice. 
* ORA staat sinds 2008 bij de Belastingdienst als ANBI geregistreerd.

Terug