U heeft een klacht U heeft een klacht ‹ Contact ‹ Stichting Ora

U heeft een klacht

Kwaliteit

ORA staat voor kwaliteit in zending & hulpverlening. We proberen waar nodig en waar mogelijk met al onze activiteiten mensen bij elkaar te brengen en te helpen. Iedereen maakt fouten. Wij bij ORA ook. Ondanks ons streven om ons werk zo goed mogelijk te doen kan het voorkomen dat u een bezwaar hebt. Wanneer u dit aan ons kenbaar maakt, zouden wij graag samen met u willen zoeken naar een oplossing.

Wat is een bezwaar/klacht?

Een klacht is informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan of fout is aan een uiting of activiteit van ORA, volgens de beleving van degene die klaagt. Een klacht geeft informatie aan ORA hoe zij uitingen of activiteiten kan verbeteren.

Hoe laat ik ORA weten dat ik een bezwaar heb?

- Bel ons zo snel mogelijk
Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 – 17.00 uur.
Bel 0529 – 402 906 en vraag naar Erik Merx (directeur) 

- E-mail
U kunt uw bezwaar op elk gewenst moment insturen naar: info@stichtingora.nl. U krijgt een ontvangstbevestiging. 

- Post
Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk in een brief naar: 
Stichting ORA . Westeinde 102 . 7711 CN  NIEUWLEUSENU krijgt binnen één week een reactie en we streven ernaar dat uw klacht binnen twee weken is afgehandeld.