Fonds op naam Fonds op naam ‹ Ik help mee ‹ Stichting Ora

Fonds op naam

Schenken via een Fonds op naam

De makkelijkste manier om te doneren aan een goede doel is met een eenmalige of periodieke gift. Maar sommige donateurs willen zeggenschap hebben over hoe en wanneer hun donatie besteed wordt. Het oprichten van een ‘eigen’ stichting kan dan een mogelijkheid zijn. Maar een eigen stichting vergt investering en tijd. Steeds meer goede doelen bieden grote gevers daarom als alternatief de mogelijkheid van een Fonds op naam. Uw vermogen wordt dan ingezet binnen de doelstelling van dat goede doel, maar dan wel volgens uw wensen.

Wat is een Fonds op naam?
ORA stelt aan particulieren, bedrijven, stichtingen, verenigingen en andere instellingen Fonds op naam beschikbaar. Een Fonds op Naam is het best te omschrijven als een dor u gekozen goed doel (uw Fonds op naam) binnen een goed doel (= stichting ORA).
U richt hierbij samen met ORA een fonds op, dat binnen de algemene doelstelling van ORA past. U bepaalt zelf, in overleg met ORA, de naam en de doelstelling van uw fonds. Uw fonds wordt ingezet binnen de kaders van de doelstelling, maar wel op basis van de wensen van u als donateur. Het geschonken of nagelaten vermogen wordt door het goede doel (ORA) apart geadministreerd. ORA is een Nederlandse stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht, stelt jaarlijks een Jaarrekening op en is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

U kunt uw fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden in uw testament opnemen. ORA is geen schenk- en erfbelasting aan de Nederlandse Belastingdienst verschuldigd. 

ORA hanteert als minimale omvang voor uw Fonds op naam een bedrag van € 15.000.

Eenvoudig op te richten
Een Fonds op naam oprichten bespaart een hoop formaliteiten. U hoeft geen statuten op te stellen, u hoeft niet op zoek te gaan naar vijf enthousiaste bestuurders en uw heeft geen inschrijving van de Kamer van Koophandel nodig. U hoeft evenmin naar de notaris en u hoeft ook geen ANBI-status aan te vragen.

Oprichtingsvoorwaarden van een Fonds op Naam
Aan de oprichting van een Fonds op naam stelt ORA een aantal voorwaarden:
- de oprichter is van goede naam en faam;
- uw Fonds op naam dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk;
- uw Fonds op naam levert een bijdrage aan een duurzame samenleving aan projecten en initiatieven gericht op armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, jeugd- & ouderenwerk, pastoraat en/of  evangelieverkondiging.

De juridische status van een Fonds op naam
Een Fonds op naam wordt voor bepaalde tijd (5 tot 10 jaar) opgericht en heeft geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Een Fonds op naam maakt deel uit van stichting ORA. ORA is dan ook juridisch verantwoordelijk. De continuïteit onder de paraplu van ORA is hierbij dan ook gewaarborgd. 

De financiële verantwoording en fiscale status van een Fonds op naam
ORA administreert ieder fonds afzonderlijk en verantwoordt deze apart in de Jaarrekening, opgesteld door de accountant. Het fondsbedrag staat bij de Belastingdienst gelijk aan een eenmalige of periodieke gift aan een organisatie met ANBI-status. Donaties aan ORA en haar fondsen zijn dan ook aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Aan het oprichten van een Fonds op naam zijn zowel voor- als nadelen verbonden:

Voordelen
Maatwerk - binnen de grenzen van de ORA-doelstellingen kunnen uw persoonlijke ambities en missie vertaald worden naar een concrete geefopdracht
Dubbel werk voorkomen - door gebruik te maken van de expertise en het netwerk van ORA is de kans kleiner, dat uw donaties besteed worden aan iets dat al gedaan is
Gemak – ORA voert de betaalopdrachten uit en neemt daarbij alle administratieve werkzaamheden voor haar rekening
Anonimiteit - u kunt een Fonds op naam een zelfgekozen naam geven, maar u kunt ook anoniem blijven. Dat laatste kan niet bij het oprichten van een nieuwe stichting, omdat dan de namen van bestuursleden zichtbaar zijn op de website of bij de Kamer van Koophandel.
(Overigens: de anonimiteit bij giften groter dan € 15.000 was onlangs onderwerp van discussie door een concept wetsvoorstel transparantie goede doelen in de Tweede Kamer).
Langjarige ondersteuning - een Fonds op naam kan lange tijd ondersteuning bieden aan projecten die passen binnen uw persoonlijke doelstelling, ook na uw overlijden.

Nadelen
Kosten - ORA brengt (in overleg) kosten in rekening voor de werkzaamheden.
Definitief - eenmaal gegeven blijft gegeven. Wanneer u als donateur niet langer overtuigd bent van het nut of de kwaliteit van het project, dan kunt u uw donatie niet meer terugdraaien.
Ultieme zeggenschap - ORA heeft in voorkomende gevallen altijd het laatste woord over het al dan niet toekennen van een bijdrage aan uw project.

Minimale omvang en looptijd
Een Fonds op naam vergt werk voor ORA. Daarom berekent ORA kosten en hanteren we een minimale omvang voor uw fonds: € 15.000. Afhankelijk van de omvang en doelstelling van uw project leggen we vast hoe lang uw Fonds op naam blijft bestaan. Bij een grote donatie kan de looptijd misschien eeuwigdurend zijn. Bij kleinere donaties is het verstandig om het fonds bijvoorbeeld binnen vijf tot tien jaar af te ronden.

Voorbeeld 1
Mijnheer de Vries uit Mijnsheerenland is gepensioneerd huisarts en informeert naar de mogelijkheden voor het oprichten van een Fonds op naam. Hij heeft € 15.000 beschikbaar. Hij heeft geen specifiek project voor ogen. 
Regelmatig ontvangt ORA een projectaanvraag ter financiering van een medische kliniek in Afghanistan. Maandelijks ontvangen duizenden vrouwen en kinderen medische hulp. Vanwege gebrek aan voldoende inkomsten wordt de kliniek regelmatig met sluiting bedreigd.
Mijnheer de Vries staat volledig achter het doel en de werkwijze van de kliniek. Hij richt, samen met ORA, een Fonds op naam op: Het De Vries Badakhstan Fonds. Mijnheer de Vries geeft ieder kwartaal opdracht aan ORA om een bedrag over te maken. En hij ontvangt 2 maal per jaar een overzicht van alle activiteiten en de financiën van het kliniek. Van familieleden en kennissen ontvangt hij regelmatig donaties die aan zijn Fonds op naam ten goede komen.

Voorbeeld 2
Echtpaar de Goede uit Putten heeft na de verkoop van hun hypotheekvrije boerderij een bedrag van €90.000 beschikbaar als donatie. In hun testament willen ze daarbij ook nog een bedrag van € 275.000 aanmerken als schenking voor een specifiek doel. Ze hebben beide de wens de evangelieverkondiging en werkgelegenheid onder arme gezinnen in Oekraïne langdurig te ondersteunen. Ze willen geen ‘gedoe’ met administratie en correspondentie. Ze richten een Fonds op naam op: Light in the darkness. Daarbij regelen ze in hun testament bij de notaris, dat hun gereserveerde schenking ook voor dit doel wordt aangewend. Ze laten twee keer per jaar een bedrag overmaken naar het project in Oekraïne en ontvangen regelmatig project- en financiële verslagen van ORA. “Met weinig moeite en kosten helpen we zo gezinnen in Oekraïne praktisch’, aldus mevrouw de Goede.