Fonds op naam Fonds op naam ‹ Ik help mee ‹ Stichting Ora

Fonds op naam

Uw Fonds op Naam

Wat is een Fonds op Naam?

ORA stelt aan particulieren, bedrijven, stichtingen, verenigingen en andere instellingen Fondsen op Naam beschikbaar. Een Fonds op Naam is het best te omschrijven als een goed doel binnen een goed doel (= ORA). U richt een Fonds op Naam op, dat binnen de algemene doelstelling van ORA past. U kunt het fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden (het fonds in uw testament opnemen).  

Eenvoudig op te richten

Een Fonds op Naam bij ORA oprichten bespaart een hoop formaliteiten. Voor zo'n Fonds hoeft u niet op zoek te gaan naar vijf enthousiaste bestuurders. U hoeft evenmin naar de notaris en u hoeft ook geen ANBI-status aan te vragen. De continuïteit van uw Fonds is onder de paraplu van ORA goed gewaarborgd. 

Oprichtingsvoorwaarden van een Fonds op Naam

Aan de oprichting van een Fonds op Naam stelt ORA als enige voorwaarde, dat: 

- de oprichter van goede naam en faam is;
- het Fonds op Naam het algemeen belang dient en geen winst beoogt;
- het Fonds op Naam een bijdrage levert aan een duurzame samenleving door middel van bijdragen aan projecten en initiatieven gericht op een van de volgende werkterreinen:
- armoedebestrijding 
- ontwikkelingssamenwerking
- werkgelegenheid
- jeugd- & ouderenwerk
- microkrediet & training
- milieu & gezondheid
- onderwijs & opleiding
- zorg & welzijn
- een Fonds op Naam heeft een vermogen van tenminste € 15.000.
De oprichter van het Fonds op Naam bepaalt zelf, in overleg met ORA, de naam en de doelstelling van het fonds.  

De juridische status van een Fonds op Naam

Een Fonds op Naam wordt voor onbepaalde tijd opgericht en heeft geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Een Fonds op Naam maakt deel uit van ORA. ORA is als hoofdfonds dan ook juridisch verantwoordelijk.

Financiële verantwoording van een Fonds op Naam

ORA administreert elk Fonds op Naam afzonderlijk en verantwoordt het Fonds apart in de Jaarrekening, jaarlijks opgesteld door de accountant.  

Fiscale status van ORA en haar Fondsen op Naam

Stichting ORA is door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Om die reden is ORA en haar Fondsen op Naam geen schenk- en erfbelasting aan de Nederlandse Belastingdienst verschuldigd.  

Giften aan ORA en haar Fondsen op Naam zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een voorbeeld

Regelmatig ontvangt ORA een verzoek ter financiering van een medische kliniek in Afghanistan. Het kliniekje, waar maandelijks duizenden mannen, vrouwen en kinderen worden behandeld,  wordt wegens geldgebrek bedreigd met sluiting. U heeft mogelijkheden een project financieel te ondersteunen en u bent op zoek naar een geschikt Fonds op Naam.

De Vries Badahkstan Fonds

U neemt contact op met ORA en stemt in met de doelstelling en werkwijze van het project. Samen met ORA bepaalt u de naam van uw Fonds: De Vries Badahkstan Fonds. U geeft aan welk bedrag u jaarlijks ter beschikking stelt en bepaalt samen op welke manier u regelmatig verslag wilt hebben van de voortgang van uw Fonds.