Personeel & vrijwilligers Personeel & vrijwilligers ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Personeel & vrijwilligers

Om de voortgang van de werkzaamheden van ORA te waarborgen heeft ORA een aantal betaalde personeelsleden. Het gaat hier om 4 medewerkers met tezamen 2,5 fte. Zij ontvangen een bescheiden salaris.  
Verder zijn aan het hulpverleningswerk van ORA meer dan 10 vrijwilligers betrokken.  

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor haar werkzaamheden. De salarissen voor de medewerkers worden jaarlijks in overleg tussen het bestuur en de Raad van Toezicht besproken en vastgelegd.  

Terug