GO-ON Indonesië GO-ON Indonesië ‹ Werkgroepen ‹ Samen werken ‹ Stichting Ora

GO-ON Indonesië

Doel

De werkgroep GO-ON heeft tot doel de evangelieverkondiging op Midden- en Oost Java in Indonesië te ondersteunen. Sinds 1985 helpt een uitgebreid en effectief sponsorprogramma voorgangers van kleine gemeenten. Regionale veldwerkers onderhouden intensieve contacten met deze voorgangers. 

Werkwijze

De praktijk leert dat de groei van gemeenten stagneert, omdat de pionierende voorgangers veel tijd nodig hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. GO-ON veldwerkers kennen veel kleine, plaatselijke gemeenten die geleid worden door voorgangers en voorgangsters die minstens een tweejarige bijbelschoolopleiding achter de rug hebben. Onze veldwerkers bezoeken de voorgangers en nemen hen na screening op in het GO-ON sponsorprogramma. 

Sponsors gezocht

GO-ON zoekt sponsors die voor vier jaar een voorganger met een bedrag van € 30,00 per maand willen ondersteunen. Zo kan een voorganger meer tijd besteden aan mensen in en buiten de gemeente en groeit de gemeente. Het sponsorprogramma voor een voorganger duurt vier jaar. De praktijk leert dat deze termijn doorgaans voldoende is om tot een levensvatbare gemeente te komen. 

Helpt u mee? De wachtlijst voor het maandelijks sponsoren van een voorganger groeit. Help mee en bouw aan een gemeente in Indonesië. Vraag hier informatie aan!

Verslag

Lees HIER de GO-ON Nieuwsbrief van voorjaar 2024. Het bevat het financieel jaarverslag van 2023 en een terugblik op kerst. 

Wilt u de nieuwsbrief 3 x per jaar ontvangen? Schrijf ons. 

De werkgroep bestaat uit:

  • Heine & Trees Smit (projectcoördinators)
  • Tirza Keesmaat-Ritmeester (secretaris)
  • Gerda Kobus (penningmeester)
 

Voor giften & sponsoring:
IBAN: NL14 INGB 0000 962687 ten name van Stichting ORA inzake GO-ON te Nieuwleusen.
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Terug