Oost-Europa - collecte-idee 2 Oost-Europa - collecte-idee 2 ‹ Stichting Ora

Oost-Europa - collecte-idee 2

Eten voor de armste gezinnen

Help een gezin in Bethlehem of Oost-Oekraïne

Deze winter willen we honderden van de armste gezinnen helpen met voedsel. ORA werkt nauw samen met lokale kerken en gemeenten. Vrijwilligers van deze kerken bezoeken de gezinnen en bemoedigen hen.

De collecteaankondiging:
De oorlog in Oekraïne duurt al bijna 2 jaar. Miljoenen ouderen, vrouwen en kinderen zijn gevlucht. Anderen blijven noodgedwongen achter en proberen te overleven. Het ius verre van eenvoudig om onder deze omstandigheden aan voldoende eten te komen of het huis te verwarmen.

Met deze collecte willen we lokale kerken gemeenten in het uiterste oosten van Oekraïne in staat stellen om voor de kwetsbaarste groepen zoveel mogelijk lokaal levensmiddelen te kopen. Vrijwilligers van verschillende kerken delen de levensmiddelen uit.