Speerpunt Speerpunt ‹ Visie & missie ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Speerpunt

Zending & hulpverlening

ORA is een interkerkelijke organisatie voor zending & hulpverlening. ORA helpt kinderen en gezinnen in moeilijke omstandigheden in 25 landen in Azië, Afrika en Oost-Europa. Speerpunt van ORA is met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk kinderen en gezinnen in nood helpen. 

Financiële hulp of hulpgoederen?

In vrijwel alle landen waar ORA projecten ondersteunt, is sprake van financiële ondersteuning. Lokale medewerkers en coördinatoren kunnen hierbij de gewenste goederen regionaal of lokaal aankopen. Projecten waar een ernstig gebrek heerst aan goederen voor het dagelijks gebruik voorzien we gericht van hulpgoederen. Mits het vervoer en de distributie van deze hulpgoederen ruimschoots opwegen tegen het kostenaspect en er een effectieve en resultaatgerichte vorm van distribueren in het betreffende land is. 

Terug