Doelstellingen Doelstellingen ‹ Visie & missie ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Doelstellingen

Doelstellingen

Sinds onze oprichting in 1992 is het onze visie om mensen in nood wereldwijd te ondersteunen met geestelijke, sociale, materiële en praktische hulp, met als kerntaak hulp aan gezinnen in Azië, Afrika en 
Oost-Europa. Samen met zendelingen, hulpverleners en lokale kerken zetten we ons gedreven door de liefde van Christus in om gezinnen bij elkaar te houden en te voorkomen dat kinderen geïnstitutionaliseerd en gemarginaliseerd worden. 

 We onderscheiden drie soorten hulp:
a. noodhulp – levensreddende hulp bij natuurrampen in de vorm van eerste levensbehoeften, onderdak, medische zorg en traumaverwerking;
b. structurele hulp – praktische hulp in achterstandssituaties en ontwikkelingslanden. Te denken valt aan medische zorg, (beroeps)onderwijs, hulpgoederen als voedsel en kleding, microkredieten, hulp aan kwetsbare groepen als kinderen, gehandicapten, ouderen, vluchtelingen, gevangenen, weduwen, wezen, leprozen, slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie, en oorlogsslachtoffers; 
c. geestelijke hulp – ondersteuning van gemeentestichting en gemeentebouw, bijbelscholen, christelijke zomerkampen en vakantiebijbelscholen, bijbelverspreiding en evangelisatiemethoden (ook onder asielzoekers). 

Financiële hulp 

In vrijwel alle landen waar ORA projecten ondersteunt, is sprake van financiële ondersteuning. Lokale medewerkers en coördinatoren kunnen hierbij de gewenste goederen regionaal of lokaal aankopen.

Inkoop
ORA werkt actief aan lage overheadkosten, niet alleen hier in Nederland, maar ook bij de projecten. Dit geldt voor de inkoop van drukwerk, de (eventuele) aankoop van hulpgoederen, de kosten van hulptransporten, et cetera. 

Personeel 

Om de overhead te beperken maken we voor de uitvoering van ons werk (mailings, administratie, onderhoud gebouw) zoveel mogelijk gebruik van de inzet van circa tien vrijwilligers uit Nieuwleusen en wijde omgeving. Voor de continuïteit van de organisatie en aansturing van de vrijwilligers maken we gebruik van 2,5 betaalde fte.  

Fondsenwerving


Om de voor ons werk noodzakelijke middelen te verkrijgen ondernemen we in 2020 de volgende activiteiten:
- minimaal vijf algemene publicaties verspreiden onder particuliere donateurs en kerken; daarnaast verzorgen we publicaties voor de genoemde werkgroepen.
- in toenemende mate gebruik maken van sociale media.
- verder bouwen aan relaties met projectdonateurs (fondsen, stichtingen) in binnen- en buitenland die onze projecten structureel ondersteunen.
- gericht twee nieuwe institutionele fondsen benaderen.
- enkele congressen over fondsenwerving en marketing bezoeken om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen en trends op dit gebied.
- in geval van een ramp zullen we door middel van snelle en gerichte acties extra fondsen werven om de slachtoffers in samenwerking met onze (lokale) partners zo snel mogelijk de helpende hand te bieden. 

Lees HIER het ORA-beleidsplan 2020-2022.

Terug