Bestuurssamenstelling Bestuurssamenstelling ‹ Bestuur ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

BestuurssamenstellingBestuur & Raad van Toezicht

Bestuur

ORA heeft een algemeen bestuur, bestaande uit twee medewerkers:
·  H Merx: directeur/bestuurder
·  T M Keesmaat-Ritmeester: projectmanager & bestuurslid 
Zij bepalen het beleid en zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de organisatie en het dagelijks werk. Het bestuur wordt bijgestaan en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.  

Raad van Toezicht
De Raad van toezicht is een toezichthoudend orgaan. Het is een intern toezichthoudend orgaan van de rechtspersoon stichting ORA. De leden van de Raad van Toezicht oefenen toezicht uit namens de belanghebbenden c.q. donateurs. Zij handelen te allen tijde in het belang van de doelstellingen van de stichting, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan vermeld in de Statuten van de stichting en zijn geregistreerd bij de notaris.

Samenstelling Raad van Toezicht

·  Dhr. P.G.R. Beker - Wanneperveen (voorzitter)
·  Dhr. J. Vennik - Zegveld (lid)
.  Dhr. J. Hutten - Meppel (lid)
.  Mw. R. van der Ende - Woerden (lid)
Vacature

Directeur

H. Merx

Project manager

T Keesmaat-Ritmeester

Terug