Personeel & vrijwilligers Personeel & vrijwilligers ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Personeel & vrijwilligers

Om de voortgang van de werkzaamheden van ORA te waarborgen heeft ORA een aantal betaalde personeelsleden. Het gaat hier om 3 medewerkers met tezamen 2,2 fte (vanaf 1 november 2017). Zij ontvangen een bescheiden salaris.  
Verder zijn aan het hulpverleningswerk van ORA meer dan 80 vrijwilligers betrokken. Zowel in en rond Nieuwleusen als in de rest van Nederland. 

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor haar werkzaamheden. De salarissen voor de drie   medewerkers (2,2 fte) worden jaarlijks in overleg tussen het bestuur en de Raad van Toezicht besproken en vastgelegd.  

Terug