Personeel & vrijwilligers Personeel & vrijwilligers ‹ Dit is ORA ‹ Stichting Ora

Personeel & vrijwilligers

Om de voortgang van de werkzaamheden van ORA te waarborgen heeft ORA een aantal betaalde personeelsleden. Het gaat hier om 4 medewerkers met tezamen 2,5 fte (vanaf 1 oktober 2018). Zij ontvangen een bescheiden salaris.  
Verder zijn aan het hulpverleningswerk van ORA meer dan70 vrijwilligers betrokken, zowel als rond Nieuwleusen. 

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor haar werkzaamheden. De salarissen voor de    medewerkers worden jaarlijks in overleg tussen het bestuur en de Raad van Toezicht besproken en vastgelegd.  

Terug