Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen ‹ Contact ‹ Stichting Ora

Veelgestelde vragen

Kan ORA niet op transportkosten besparen en goedkoper voedsel in de projectlanden kopen? De prijzen liggen daar toch veel lager?
We blijven goed op de hoogte van de prijzen van levensmiddelen en andere artikelen in Oost-Europa. Als algemene conclusie kunnen we zeggen: in Oost-Europa zijn de prijzen van levensmiddelen en hygiëneartikelen in de supermarkten meestal hoger dan bij ons. Verder laat de kwaliteit van de lokaal gekochte goederen vaak te wensen over. In Oost-Europa is weinig concurrentie en kun je vrijwel niets in de reclame kopen. Dit betekent dat we in voorkomende gevallen hulpgoederen lokaal inkopen, maar deze vanuit Nederland sturen wanneer dit mogelijk is. 

Met de inzamelingacties van levensmiddelen bieden we onze donateurs in Nederland verder de mogelijkheid om concreet iets te betekenen voor mensen in nood. Het is een tastbare manier van hulp bieden. 


Wie helpt ORA met levensmiddelen en andere goederen?
We helpen ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. ORA verdeelt de goederen onder de allerarmsten: zij die geen of karige hulp van overheden ontvangen en niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De praktijk leert dat deze mensen geen sociaal vangnet hebben en geen familie of vrienden hebben die naar hen omkijken, of die zelf ook te arm zijn om te helpen. Natuurlijk hebben we het liefst dat onze hulp duurzaam is en dat we mensen helpen zichzelf te helpen. En daar werken we ook aan. Maar in de praktijk blijven er veel schrijnende gevallen over waarin zelfredzaamheid vanwege mentale of lichamelijke nood niet mogelijk is. 


Hoe kiest ORA uit wie hulp krijgt?
ORA heeft contactpersonen en partnerorganisaties in de landen waar we hulp verlenen. Dit zijn enthousiaste en toegewijde medewerkers en vrijwilligers die de in de nood van de allerarmsten willen voorzien en die precies weten wie de hulp het meest nodig heeft.


Kun je niet beter structurele hulp in plaats van voedselhulp bieden?
We willen niets liever dan dat mensen leren in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarom delen we ook tuinzaden, verf, behang en gereedschap uit en helpen we waar mogelijk met startkapitaal om eigen bedrijfjes op te zetten. Maar in levensbedreigende situaties moet je mensen allereerst helpen met het belangrijkste: voedsel, kleding, onderdak en medische zorg. 


Verstoort ORA de lokale economie door de distributie van goederen?
De levensmiddelen en andere goederen die we sturen, gaan naar een aantal verschillende landen. Het verspreidingsgebied is zeer groot. Het gaat daarbij om dorpjes, steden en het platteland. Op lokaal niveau is er dus bijna niets van te merken. Daarbij komt dat de gezinnen die we helpen zelf geen geld hebben om voedsel of andere basisbenodigdheden te kopen. En in sommige gebieden is de handel in handen van een paar mensen die zichzelf vreselijk verrijken ten koste van de plaatselijke bevolking. Het is dus niet automatisch zo dat je de plaatselijke economie helpt wanneer je ter plaatse inkoopt. 


Is het transport van hulpgoederen naar Oost-Europa niet slecht voor het milieu?
ORA huurt vrachtwagens en containers in van commerciële transportbedrijven uit Oost-Europa. Zij rijden met een vracht naar Nederland en wij zorgen voor de retourvracht. De vrachtwagen of container gaat op deze manier niet leeg terug. De milieueisen die in de transportwereld worden gehanteerd zijn tamelijk streng. Transportbedrijven doen er zelf ook van alles aan om de milieubelasting tot een minimum te beperken.


Waarom helpt ORA in het ene land wel en in het andere niet?
ORA reageert op hulpvragen vanuit Afrika, Azië en Oost-Europa. In veel landen hebben we een netwerk opgebouwd, echter niet in alle. We moeten keuzes maken om niet in te veel gebieden te gaan werken en dan onszelf te veel op te delen. 


Is het nog steeds nodig om gezinnen in Oost-Europa te helpen?
Helaas wel. Door de economische crisis is de armoede in Oost-Europa enorm verergerd. Er zijn miljoenen Oost-Europese gezinnen die onder de armoedegrens leven. En er komen dagelijks steeds meer arme gezinnen bij. ORA ondersteunt lokale initiatieven in hun mogelijkheden om gezinnen te helpen, met geld of goederen. ORA werkt hierbij altijd samen met lokale partners. Zij hebben inzicht in de problematiek van de allerarmsten in de samenleving en kennen het lokale vangnetsysteem. Lokale medewerkers komen bij de gezinnen thuis. Dit zorgt ervoor dat de hulp die ORA geeft daar terechtkomt waar deze het hardst nodig is.


ORA heeft een christelijke identiteit. Speelt dit nog een rol bij het geven van hulp?
Dat klopt: ORA is een christelijke organisatie. En dat willen we graag uitstralen. ORA en haar lokale partnerorganisaties zijn vanuit hun geloofsovertuiging gemotiveerd om gezinnen in nood te helpen. ORA helpt zonder aanzien des persoons en stelt geen voorwaarden voor het ontvangen van hulp. Maar: in sommige conflictsituaties worden christenen aantoonbaar benadeeld. Hier nemen wij onze verantwoording en helpen gericht onze geloofsgenoten, waar maar mogelijk.


Waarom is ORA geen lid van een keurmerk?
ORA kiest ervoor geen keurmerk te voeren omdat de kosten van een keurmerk onevenredig groot zijn en een keurmerk niets zegt over een goede besteding van de middelen in de projectlanden. De keurmerken vinden de besteding van 25% van de middelen aan publiciteit redelijk, maar voor ons is dit volstrekt onacceptabel.
Ter vergelijking: ORA besteedt ongeveer 4% van de middelen aan publiciteit. Een registeraccountant controleert jaarlijks de boeken en stelt een financieel jaarverslag op. Klik hier voor het laatste jaarverslag.

Welk percentage van de giften komt aan?
ORA doet er alles aan om de kosten laag te houden. Er zijn slechts drie vaste medewerkers, deels in parttime dienstverband (in totaal 2,2 fte), die een bescheiden salaris verdienen. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Ruim zeventig vrijwilligers helpen met het ophalen, sorteren en verpakken van de hulpgoederen, het laden van de vrachtwagens, het insteken van de mailings, administratieve werkzaamheden en het onderhoud van het gebouw. De kosten voor personeel, gebouw en publiciteit blijven hierdoor beperkt tot maximaal 10% van de inkomsten. 


Er zijn al zoveel hulporganisaties, is er niet te veel versnippering? 
Samenwerking is belangrijk en noodzakelijk. Daarom is ORA lid van de Evangelische Zendingsalliantie en werkt nauw samen met organisaties in binnen- en buitenland, zoals Operatie Mobilisatie en GAiN.