Immanuel Immanuel ‹ Werkgroepen ‹ Samen werken ‹ Stichting Ora

Immanuel

Historie

Tijdens hun reizen in Oekraïne en Rusland in de jaren '90 kwam het Nederlands-Noorse echtpaar GertJan & Alvhild Wilbrink in aanraking met gezinnen die in bittere armoede leefden. De Wilbrinks  hebben zich een aantal jaren ingezet in de regio en zijn na een aantal jaren naar Noorwegen verhuisd. Vanuit hun woonplaats helpen ze nu een wijd netwerk van contacten en kerken.

Speerpunten

Het Immanuel-Kindersponsorplan heeft als doel:
- het zorgen voor basis- en vervolgonderwijs voor kinderen uit de armste gezinnen
- het verstrekken van levensmiddelen, hygiëneartikelen en schoolmateriaal
- het ondersteunen van lokale gemeenten bij hun diaconale taken

Drank maakt veel kapot

Alcoholisme is een groot probleem in Oost-Europa. Drank vernietigd huwelijken en gezinnen. Moeders staan dan alleen in de opvoeding van de kinderen. In een groot aantal gevallen zijn echter beide ouders drankverslaafd. Meestal ontfermt een van de baboeschka's (oma's) of een tante zich over de kinderen. Zij moet dan maandelijks rond zien te komen van haar pensioentje en wat kinderbijslag.

Niet klaar voor de toekomst

Wanneer er geen familieleden meer zijn, dan neemt de staat de zorgplicht over en doet het kind in een kindertehuis. Daar leert een kind echter alles wat verboden is. Op de 18-jarige verjaardag zijn de kinderen volgens de staat volwassen. Zij krijgen dan een paar honderd euro contant en moeten zich verder maar zien te redden. Een andere groep kinderen zwerft op straat om daar verslaafd te raken aan het lijm snuiven of drugs. Het overgrote deel eindigt al op jonge leeftijd in de gevangenis.

Rust, reinheid, regelmaat

Immanuel is een sponsorplan gestart om zoveel mogelijk kinderen in een gezin of bij oma of een familielid te laten opgroeien. Hierbij zijn zij onderdeel van de maatschappij en ontvangen zij zorg en aandacht. Het Immanuel-KinderSponsorPlan zorgt voor voeding, kleding, onderwijs en medische zorg voor de armste kinderen. Niets gaat boven een opvoeding met zo veel mogelijk rust, reinheid en regelmaat! 

Coördinatie

In Oekraïne zorgt Tanya samen met een aantal vrijwilligers-/sters voor de verdeling van de sponsorgelden. In Rusland neemt Svetlana dit voor haar rekening. Zij kennen alle gezinnen en kinderen persoonlijk en zijn op de hoogte van de gezinssituaties.

Persoonlijke aandacht

Alle kinderen krijgen ten minste een keer per maand bezoek van een van de vrijwilligers van het Immanuel-KinderSponsorPlan. Zij bespreken de gezinssituatie, de schoolresultaten en de actuele problemen.  De vrijwilligers geven desgewenst advies op het gebied van opvoeding en hygiëne. Een belangrijke regel hierbij is: ‘Wanneer blijkt dat het sponsorgeld omgezet wordt in alcoholische dranken, dan stopt de sponsoring!

Iets extra's

Naast de financiële en materiële hulp kunt u ook iets extra's voor uw sponsorkind doen. Bijvoorbeeld bij de verjaardag van uw sponsorkind. Ter plaatse koopt een vrijwilliger dan een cadeautje. Ook met kerst krijgen veel kinderen een kerstpresentje. Giften die u voor dit doel overmaakt, sturen wij voor de volle 100% (dus zonder administratiekosten) door naar Oekraïne/Rusland. 

Wat krijgt u na aanmelding?

- u ontvangt een uitgebreide beschrijving van het sponsorkind en een foto
- iedere sponsor ontvangt jaarlijks een bericht van 'zijn' kind: een uitgebreide beschrijving van de omstandigheden van het kind en het gezin.  

Wat vragen wij?

- het sponsorbedrag is € 25 per maand. De kosten die we in Nederland en Oekraïne/Rusland maken  zijn € 3,75. Deze gebruiken we voor reis-, administratie- en bankkosten
- om stabiliteit in het gezin te krijgen gaan we uit van de sponsoring van tenminste 1 jaar
- een machtiging, door uzelf bij uw bank geregeld

Contact

Wanneer u vragen heeft over het Immanuel-KinderSponsorPlan, dan is Connie de Ruiter (coördinatrice) graag bereid deze te beantwoorden. U kunt haar bereiken op:
E   conniederuiter@planet.nl
T   0187-631902
 NL90 INGB 000 6472471 tnv stichting ORA te Nieuwleusen

ANBI

Immanuel is geen stichting, maar valt onder de verantwoordelijkheid van ORA te Nieuwleusen. Alle giften aan de werkgroep Immanuel vallen daardoor onder de ANBI en kunt u verrekenen met uw inkomstenbelasting.

Terug