Een collecte in uw kerk Een collecte in uw kerk ‹ Overige pagina's ‹ Stichting Ora

Een collecte in uw kerk

Uw gemeente kan helpen op plaatsen waar het hard nodig is. In Azië, Afrika en Oost-Europa. En waar veel gedaan wordt met de beschikbare middelen.

Organiseer een collecte in uw gemeente. Daarmee helpt u kinderen en volwassenen in nood. 

Dit najaar collecteren wij voor: 
1 Kinderen in Noord-Korea
2 Aardappels voor oma's
3 Eerste hulp aan vluchtelingen

Voor ieder project is online beschikbaar:

- een pdf van uw collectedoel - voor uw kerkblad
- de collecteaankondiging - om voor te lezen in de kerk
- een PowerPointPresentatie - om in de gemeente te laten zien

Klik HIER voor het downloaden van het informatiemateriaal.

Wilt u de folder ook per post ontvangen. Vraag hem dan HIER aan.

Maak het collectebedrag over op NL55INGB 000 2331201 t.n.v. stichting ORA te Nieuwleusen. 
Vermeld hierbij: zendingscollecte, de naam* en plaats* van uw kerk en het gekozen doel.

Let op: wij ontvangen van uw bank geen afzendergegevens!